Op der Siich no engem neien Challenge?

Primary tabs

D'Rentrée scolaire steet am Grand-Duché an de Startlächer an domadder fänkt fir vill Schüler nees den Alldag un. Bas du op der Siich no eppes dat dech net nëmme schoulesch weiderbréngt, mee wou s de och wäertvoll Liewenserfaarung sammels? Da mell dech u beim Mérite Jeunesse, well du kanns méi wéi s de mengs!